Produkcja kosmetyków – jakie są wymagania prawne?

ocena bezpieczeństwa kosmetyku

Wymagania prawne dotyczące produkcji kosmetyków na terenie Unii Europejskiej są jednolite i regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego. Firma, która wprowadza kosmetyk do obrotu ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność kosmetyku z przepisami prawa, dlatego jeśli jesteś producentem lub planujesz produkować produkty kosmetyczne, przeczytaj, jakie obowiązki prawne musisz spełnić.

Produkcja kosmetyków w UE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego szczegółowo mówi o wymaganiach prawnych dotyczących substancji, które znajdują się w składzie. W załącznikach do rozporządzenia 1223/2009/WE wymienione są wszystkie niedozwolone składniki oraz takie, które możesz stosować tylko w ograniczonych ilościach. Załączniki regulują również kwestię konserwantów, barwników i filtrów UV.

Warto wiedzieć, że nie istnieje lista zawierająca wykaz składników dozwolonych, ponieważ ze względu na zbyt dużą ilość substancji, które mogą znaleźć się w kosmetyku, nie jest możliwa do utworzenia. W Rozporządzeniu znajdziesz tylko składniki zakazane. Jednak podczas oceny bezpieczeństwa kosmetyku rygorystycznie badane są wszystkie składniki.

Ocena bezpieczeństwa kosmetyku

Wymogiem prawnym jest także ocena bezpieczeństwa kosmetyku, którą musi przejść każdy produkt, zanim trafi na rynek. Badanie jest wieloetapowe i skrupulatne. Analizie poddawany jest każdy składnik, który został umieszczony w produkcie. Kolejne etapy oceny bezpieczeństwa kosmetyku to: ocena toksykologiczna, ocena narażenia, ocena działań niepożądanych. Podsumowaniem całego procesu jest raport oceny bezpieczeństwa.

Sposób oznakowania

Przepisy regulują również sposób oznakowania kosmetyków. Informacje, które na pewno muszą znaleźć się na opakowaniu to: dane producenta, ilość kosmetyku, data ważności, środki ostrożności, numer partii, skład produktu, funkcja kosmetyku.

Przed wprowadzeniem kosmetyku na rynek, należy dokonać rejestracji produktu w europejskim Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (CPNP).

Produkty kosmetyczne podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Handlowej.