Kto musi wykonać raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego?

raport bezpieczeństwa kosmetyku

Jako kraj członkowski Unii Europejskiej musimy dostosować się do obowiązujących w niej przepisów. Dotyczy to także kosmetyków. Każdy produkt kosmetyczny przed trafieniem na sklepowe półki musi uzyskać akceptacje komisji ds. bezpieczeństwa kosmetycznego.

Organ ten został powołany w 2009 roku, bez względu na kraj i producenta każdy kosmetyk zanim trafi do sprzedaży ogólnej przechodzi szereg skomplikowanych procedur bezpieczeństwa, a na koniec zostaje wydany raport zawierający m.in: opis składników i ich reakcji z innymi substancjami, stosowanie czy możliwość wystąpienia niepożądanych działań.
Czy jest to dezodorant czy zwykły krem każdy kosmetyk poddawany jest takiej samej ocenie bezpieczeństwa kosmetyku. Specjalistyczne analizy pod każdym kątem pozwalają komisji ocenić czy można wypuścić do obrotu kosmetyk, a jeżeli zostanie odrzucony to również komisja musi wskazać dokładne przyczyny zagrażające ludziom.
Najważniejsza opinia należy do toksykologów którzy muszą ocenić wpływ i możliwe zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas kontaktu kosmetyku z częścią ciała np. oczami lub skórą. Każdy kosmetyk jest mieszaniną substancji chemicznych które w odpowiedniej ilości i roztworze nie wyrządzają szkód, jednak minimalne przekroczenie dozwolonych ilości może spowodować np. poparzenie lub wysypkę. Komisja która wydaje raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego o danym produkcie kosmetycznym jest odpowiedzialna za ewentualne skutki uboczne, które mogą wystąpić u osoby używającej. Kosmetyki które zostały już zatwierdzone przez komisje i znajdują się w sprzedaży bezustannie są monitorowane, i nadal analizowane celem tych zabiegów jest zmniejszenie do zera ryzyka zagrożenia zdrowia.